โต๊ะคาเฟ่ ทานอาหาร หน้าฟอเมก้าขา เมลามีน หรือหน้าไม้ยาง  โทร. : 061-8265822 E-mail : tafure2016@gmail.com

 

โต๊ะคาเฟ่ ทานอาหาร หน้าฟอเมก้าขา เมลามีน หรือหน้าไม้ยาง  

 โทร. : 061-8265822 E-mail : tafure2016@gmail.com

 

โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมเมลามีน 25 มม. สีขาว

ขาพ่น สีดำ/ขาว  เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา 1.2 มม. 

โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม.  ราคา 750 บาท 

โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา  950 บาท

    โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา  1,050 บาท

 

โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมเมลามีนลายไม้ 25 มม.

   โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 850 บาท

     โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,050 บาท

     โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,250 บาท

 

 โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมขาพ่นสี ดำ/ขาว/เทา 

ไม้ยางพาราประสาน 20 มม. เกรดเอ

     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 1,000 บาท 

     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,350 บาท 

    โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,650 บาท

 1. โต๊ะคาเฟ่(ขา 4 แฉก ) ET-09

หน้าสี่เหลี่ยมหน้าท็อปเมลามีนขาว  ขาพ่นดำ หรือขาชุปโครเมี่ยม

 

 โต๊ะคาเฟ่ เหลี่ยม ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 900 บาท

 โต๊ะคาเฟ่ เหลี่ยม ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,050 บา

โต๊ะคาเฟ่ เหลี่ยม ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,250 บาท 

 
 โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมเมลามีน 25 มม.
 
หน้าเมลามีนลายไม้ขาชุบโครเมี่ยม
 
เสาเหล็ก 2 นิ้วหนา 1.2 มม.
 
  โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 1,000 บาท
 
   โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา  1,250 บาท
 
    โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่ชุบโครเมี่ยม ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,450 บาท 
 
 
โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมขา ชุบโครเมี่ยม
ไม้ยางพาราประสาน 20 มม. เกรดเอ
 
     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา  1,100 บาท
 
     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,500 บาท
 
    โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  ราคา 1,800 บาท
 
 
โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้ากลม ขาพ่นสี ดำ/เทา/ขาว
 
หน้าเมลามีนขาว 25 มม.
 
โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 750 บาท
 
โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 950 บาท
 
    โต๊ะคาเฟ่หน้าขาว ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,050 บาท 
 
 
 
โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้าเหลี่ยมเมลามีนลายไม้  25 มม.
 
   โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 850 บาท
 
     โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,050 บาท
 
     โต๊ะคาเฟ่หน้าลายไม้ ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม. ราคา 1,250 บาท
 
 
โต๊ะคาเฟ่ขา 4 แฉก หน้ากลมขาพ่นสี ดำ/ขาว/เทา
ไม้ยางพาราประสาน 20 มม. เกรดเอ
 
     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก60*ย60*ส75 ซม. ราคา 1,000 บาท
 
     โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก75*ย75*ส75 ซม. ราคา 1,350 บาท
 
    โต๊ะคาเฟ่หน้าไม้ยางพารา ขาพ่นสี ขนาด ก90*ย90*ส75 ซม.  ราคา 1,650 บาท