โต๊ะคอม,โต๊ะทำงาน เมลามีน 2-3 ลิ้นชัก มีที่วางคีย์บอร์ด โทร. : 061-8265822 E-mail : tafure2016@gmail.com
  

 

โต๊ะทำงานเมลามีนเสาเหล็ก  2 ลิ้นชัก +กุญแจล็อครหัส

ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 3,000 บาท

 

 
โต๊ะทำงานเมลามีนเสาเหล็ก 2 ด้าน มีลิ้นชัก 2 ด้าน +กุญแจล็อครหัส

ขนาด 75*160*75 ซม. ราคา 4,800 บาท