โต๊ะพลาสติกHDPE   061-8265822   090-9905693

                        โต๊ะพลาสติก HDPE จำหน่ายปลีก-ส่ง ราคากันเอง สอบถามโทร.061-8265822 

(ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 

โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็กพับเก็บได้ ขาสีเทา ขอบหนา 4 ซม.
1. ขนาด 60*90*75 ซม. ราคา 1,300 บาท
2. ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 1,600 บาท 
3. ขนาด 75*150*75 ซม.  ราคา 1,900 บาท
4. ขนาด 75*180*75 ซม.  ราคา 2,000 บาท
  

  

 
โต๊ะพับหน้าพลาสติก HDPE โต๊ะกลม โต๊ะเหลี่ยมพับได้ พับได้ TW-4
 
 1. โต๊ะไฟเบอร์กลม พับได้ ขนาด 120x75 cm.  ราคา 2,100 บาท
 2. โต๊ะไฟเบอร์กลม พับได้ ขนาด 150x75 cm.  ราคา 3,350 บาท
3. โต๊ะไฟเบอร์กลม พับได้ ขนาด 180x75 cm.  ราคา 4,550 บาท
  

 โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE พับครึ่งขาเหล็กพับเก็บได้ เกรดเอขาสีขาว

ป้องกันแสง UV

  1. ขนาด 61*121*74 ซม.  ราคา  2,400 บาท  
2 .ขนาด 75*155*74 ซม.  ราคา 2,800 บาท
3 .ขนาด 75*182*74 ซม.  ราคา 3,100 บาท
  
 
โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็กพับเก็บได้ปรัประดับได้3ระดับ
 เกรดเอขาสีขาวป้องกันแสง UV
ขนาด  61*121*51/74/84ซม. ราคา ตัวละ 2,500 บาท 
  
 
โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็กพับเก็บได้ปรับระดับ
ได้70/66/61/54/46/34 ซม. เกรดเอขาสีขาวป้องกันแสง UV
 
ขนาด 49*76*70 ซม. ราคา  1,570 บาท
 

 
โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็กพับเก็บได้ปรัประดับได้ 3 ระดับ
 เกรดเอขาสีขาวป้องกันแสง UV
ขนาด  61*121*51/74/84 ซม. พร้อมเก้าอี้4ตัว ราคา 6,500 บาท 
 

 
เก้าอี้พับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็ก 1 นิ้ว
ตัวละ 1,100 บาท 
 

 
 เก้าอี้พับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็ก1นิ้ว
ตัวละ 600 บาท