พาทิชั่น/ฉากกั้นห้อง ( Partition) ฉากกั้นสำนักงาน โทร.081-8265822 ผลิตและจำหน่าย พาร์ทิชั่น ( Partition ) ฉากกั้นสำนักงาน ขนาดมาตรฐาน เริ่มตั้งแต่ 60 cm. 120 cm. 150 cm.และ 180-200 cm. เหมาะสำหรับ ห้องประชุม ออฟฟิศ สำนักงาน พื้นที่ต้องการควบคุม

1. ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย ผ้า/หนังพีวีซี/ไม้เคลือบเมลามีน

1. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. ราคา 1,600 บาท

2. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. ราคา 1,700 บาท

3. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. ราคา 1,800 บาท

4. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. ราคา 1,900 บาท

5. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. ราคา 2,000 บาท

6. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. ราคา 2,200 บาท

7. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. ราคา 1,800 บาท

8. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. ราคา 1,900 บาท

9. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. ราคา 2,000 บาท

10. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. ราคา 2,100 บาท

11. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. ราคา 2,200 บาท

12. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. ราคา 2,400 บาท

13. ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม.  ราคา 2,400 บาท

14. ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม.  ราคา 2,500 บาท

15. ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม.  ราคา 2,600 บาท

16. ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม.  ราคา 2,700 บาท

17. ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม.  ราคา 2,800 บาท

18. ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม.  ราคา 3,200 บาท2. ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส ผ้า/หนังพีวีซี/ไม้เคลือบเมลามีน

2.1 ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. ราคา 1,400 บาท

2.2 ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. ราคา 1,500 บาท

2.3 ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. ราคา 1,600 บาท

2.4 ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. ราคา 1,800 บาท

2.5 ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. ราคา 2,000 บาท

2.6 ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. ราคา 2,200 บาท

 

2.7 ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. ราคา 1,600 บาท

2.8 ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. ราคา 1,700 บาท

2.9 ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. ราคา 1,800 บาท

2.10 ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. ราคา 1,900 บาท

2.11 ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. ราคา 2,000 บาท

2.12 ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. ราคา 2,200 บาท

  

2.13 ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. ราคา 2,200 บาท

2.14 ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม.  ราคา 2,300 บาท

2.15 ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม.  ราคา 2,400 บาท

2.16 ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม.  ราคา 2,500 บาท

2.17 ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม.  ราคา 2,600 บาท

2.18 ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม.  ราคา 2,800 บาท


 

 


3. ฉากกั้นห้องแบบทึบไม่มีกระจก ผ้า/หนังพีวีซี/ไม้เคลือบเมลามีน

3.1 ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*120 ซม. ราคา 1,200 บาท

3.2 ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*120 ซม. ราคา 1,300 บาท

3.3 ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*120 ซม. ราคา 1,400 บาท

3.4 ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*120 ซม. ราคา 1,500 บาท

3.5 ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*120 ซม. ราคา 1,600 บาท

3.6 ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*120 ซม. ราคา 1,800 บาท

 

3.7 ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*150 ซม. ราคา 1,400 บาท

3.8 ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*150 ซม. ราคา 1,500 บาท

3.9 ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*150 ซม. ราคา 1,600 บาท

3.10 ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*150 ซม. ราคา 1,700 บาท

3.11 ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*150 ซม. ราคา 1,800 บาท

3.12 ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*150 ซม. ราคา 2,000 บาท

  

3.13 ฉากกั้นห้อง ขนาด 60*180 ซม. 2,000 บาท

3.14 ฉากกั้นห้อง ขนาด 75*180 ซม. 2,100 บาท

3.15 ฉากกั้นห้อง ขนาด 80*180 ซม. 2,200 บาท

3.16 ฉากกั้นห้อง ขนาด 90*180 ซม. 2,300 บาท 

3.17 ฉากกั้นห้อง ขนาด 100*180 ซม. 2,500 บาท

3.18 ฉากกั้นห้อง ขนาด 120*180 ซม.2,600 บาท

 
  - ราคา เสาจบพาร์ทิชั่น   ชุดละ 600 บาท

  - ราคาฉากกันล้ม อันละ 190 บาท

 

 
พาทิชั่น

พาทิชั่น


พาทิชั่น 

 

 

พาทิชั่น
 
 
  โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเน
พาทิชั่นกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ
 โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ
 โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะ
พาทิชั่นพับกันน้ำ
โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ
 โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประ
พาทิชั่นสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ
 โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ
 โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊
พับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพาทิชั่นพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ
 โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกป
พาทิชั่นะส

 โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ
 
 ต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ โต๊ะพับ โต๊ะพับหน้าขาว โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับกันน้ำ นาวาเฟอร์นิเจอร์ บีบอลเฟอร์นิเจอร์ โสภิดาเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์บายแชมป์ วารีเฟอร์นิเจอร์ โสภิดาเฟอร์นิเจอร์ อาณาจักรบุญศิริ เกษมชัยเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ โรงงานโต๊ะพับ โรงงานโต๊ะโรงอาหาร วารีเฟอร์นิเจอร์ สยามบีคิว นาวาเฟอร์นิเจอร์ บีบอลเฟอร์นิเจอร์ โสภิดาเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์บายแชมป์ วารีเฟอร์นิเจอร ผลิตและจำหน่ายโต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม โต๊ะแตงโม โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ

โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้จัดเลี้ โต๊ะทำงาน โต๊ะคอม โต๊ะแตงโม โต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ เก้าอี้พลาสติก เก้าอี้ทานอาหาร ม้านั่งยาวไม้ระแนง ม้านั่งไม่เต็ง โต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้เลคเชอร์ เก้าอี้สัมมนา เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ประชุม เก้าอี้จัดเลี้ยง โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็กโต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็กโต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก

โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็กโต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็กโต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะพับ โต๊ะพับเหล็ก Visitors: 25,730